Aksjen noteres ekskl. utbytte

Dato: 15.04.2016

Tid: