Aksjen noteres ekskl. utbytte

Dato: 17.04.2015

Tid: