Aksjen noteres ekskl. utbytte

Dato: 11.04.2014

Tid: