Aksjen noteres ekskl. utbytte

Dato: 13.04.2018

Tid: