Aksjen noteres ekskl. utbytte

Dato: 26.10.2017

Tid: