Investordag

Dato: 01.06.2017

Tid: 10:00

På Orklas investordag 1. juni 2017, vil Orklas konsernledelse gi en strategisk og finansiell oppdatering, i tillegg til å diskutere bransje- og selskapsutsikter.

Investordagspresentasjonene vil filmet og kan følges direkte via webcast på www.orkla.no 1. juni 2017 kl 10:00 – 12:30. Det er også mulig å stille skriftlige spørsmål via webcasten. Et opptak av sendingen er tilgjengelig kort tid etter at arrangementet er gjennomført.

Investordagpresentasjonene samt påfølgende Q&A blir holdt av:

  • Konsernsjef Peter A. Ruzicka
  • Konserndirektør Operations Johan Clarin
  • Konserndirektør, Økonomi & Finans Jens Bjørn Staff

Det er kun inviterte som kan delta på investordagen, men webcasten er åpen for alle.