Utbetaling av utbytte

Dato: 03.05.2017

Tid:

Styret har i møte 8. februar 2017 besluttet å foreslå for generalforsamlingen et ordinært utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2016.

Forslaget til utbytte ble vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2017.