A-pressen og Orkla Media samarbeider om digitale rubrikkannonser

13.06.02: A-pressen og Orkla Media vil sammen danne Norges største nettsted for rubrikkannonser.

Samarbeidet baserer seg på annonser fra mer enn 70 aviser med til sammen 2,5 millioner daglige lesere. Dette skaper et godt fundament for å etablere en ledende nasjonal markedsplass.
Samarbeidet er basert på et joint venture mellom A-pressen og Orkla Media. Lansering av nettstedet vil skje i løpet av 4. kvartal 2002, og vil vise alle rubrikkannonsene fra Orkla Media og A-pressens aviser.
Rubrikkannonsemarkedet i avis er i dag på ca. to milliarder kroner, hvorav internett utgjør en liten andel. Tradisjonelt har den viktigste kanalen for rubrikkannonsering vært avis. Fremveksten av internett har medført en forflytning av rubrikkannonser til nettbaserte tjenester.
"Orkla Media og A-pressen ønsker gjennom samarbeidet å styrke avisenes markedsposisjon ved å tilby en felles digital rubrikksatsing. Vi vil kunne tilby fullverdig annonsering i begge kanaler, både lokalt og nasjonalt," sier konserndirektør Jon Espen Lohne i A-pressen.
Nettstedet vil satse innenfor tradisjonelle rubrikksegmenter, som stilling, eiendom, motor og båt.
"Styrken i det nye selskapet er at vi sammen dekker store deler av avis-Norge. Våre aviser leses av 2,5 millioner forbrukere daglig. Dette er et svært godt utgangspunkt for å skape en nasjonal markedsplass," sier direktør Jan M. Moberg i Orkla Media, Dagspresse.
 
: