Abba Seafood og Procordia slås sammen

For å styrke konkurransekraften på det svenske markedet vil Orkla slå sammen Abba Seafood og Procordia som til sammen vil danne ett av Sveriges største matvareselskaper.

Hensikten med å danne ett matvareselskap i Sverige er å skape en solid plattform for fremtidig vekst og videre utvikling av de to selskapenes sterke merkevarer.

Abba Seafoods mest kjente merker er Abba, Kalles, Grebbestads og Ejderns. Procordia markedsfører sterke merker som Felix, Ekströms, Önos, Risifrutti, Grandiosa, Fun Light, Liva, Den Gamle Fabrik, BOB, Paulúns og Jokk.

- Ved å kombinere det beste fra Abba Seafood og Procordia vil vi skape et nytt selskap som vil styrke konkurransekraften til våre kjente svenske merkevarer innen mat, og gi økt slagkraft i det svenske markedet, sier Atle Vidar Johansen, adm. direktør i Orkla Foods Nordic.  

Det nye selskapet vil ha en omsetning på om lag 4,5 mrd. SEK og over 1300 ansatte. Selskapet skal være operativt fra 2. april 2013 og vil bli ledet av Patrik Andersson, som i dag er adm. direktør i Procordia. Det nye hovedkontoret blir i Eslöv, hvor Procordia har sitt hovedkontor i dag.


Administrative stillinger som i dag finnes ved Abba Seafoods hovedkontor i Göteborg, vil bli flyttet til Eslöv. Om lag halvparten av de 60 Abba Seafood-ansatte i Göteborg vil få tilbud om jobb ved det nye hovedkontoret i Eslöv.

Abba Seafoods kjente merkevarer, med lange tradisjoner i Sverige, vil fortsatt bli produsert ved Abba Seafoods fabrikk i Kungshamn. Råvaresentralen i Kungshamn og sentrallageret i Uddevalla fortsetter som før. Det samme gjelder produksjonen ved Procordias fabrikker i Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Kumla, Örebro og Vansbro. Salgskorpsene innen dagligvare i de to selskapene videreføres som i dag, mens salgskorpsene innen Abba Foodservice og Procordia FoodSolutions vil bli slått sammen.

De ansatte i Abba Seafood og Procordia er i dag blitt informert om endringene. Det er innledet forhandlinger med de tillitsvalgte.

Planen er at også Frödinge skal integreres i det nye selskapet, forutsatt at europeiske konkurransemyndigheter godkjenner Orklas kjøp av Rieber & Søn.

Abba Seafood og Procordia har vært eid av Orkla siden 1995. Abba Seafood hadde i 2011 en omsetning på 1,3 mrd. SEK og ca. 370 årsverk ved utgangen av året. Selskapet har i dag hovedkontor i Göteborg, produksjon og råvaresentral i Kungshamn og sentrallager i Uddevalla. Procordia hadde i 2011 en omsetning på 3,3 mrd. SEK og ca. 1000 årsverk ved utgangen av året. Selskapet har hovedkontor og fabrikk i Eslöv, og i tillegg produksjon i Tollarp, Fågelmara, Kumla, Örebro og Vansbro.


Orkla ASA
Oslo, 9. januar 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828