Ad. Beholdning egne aksjer

Orkla har tidligere meldt at konsernet har overdratt 179.000 aksjer til nøkkelpersoner i konsernet. En handel på 3.000 B-aksjer er annullert. Orkla-konsernet har etter dette en samlet beholdning på 7.202.508 aksjer (inklusive 80 % av aksjene eid av Oktav Invest) fordelt på 5.926.859 A-aksjer og 1.275.649 B-aksjer.