Ad: Oslo Børs' vedtak om tilbudsplikt i Elkem

18.12.2002: Det vises til vedtak fattet av styret i Oslo Børs i dag, 18. desember 2002, vedrørende konsolidering av eierandelene til Orkla og Nordstjernen Holding i Elkem i relasjon til reglene om tilbudsplikt i verdipapirhandelloven.

Orkla tar Oslo Børs' vedtak til etterretning. Orkla vil ikke gjennomføre pliktig tilbud på utestående aksjer i Elkem, men selge seg ned med de nødvendige ca. 100 aksjer innenfor de aktuelle frister slik at Orkla og Nordstjernen Holding til sammen eier mindre enn 40% av Elkem. Orkla vil i løpet av kort tid ta stilling til om vedtaket skal påklages inn for børsklagenemnden.