Adm.dir. John G. Thuestad slutter etter 14 år i Elkem

John G. Thuestad vil senest 1. januar 2008 tiltre stillingen som President for Alcoas nord-amerikanske virksomhet innenfor aluminium og alumina, med base i New York. Ansvarsområdet omsetter for ca. 30 mrd. NOK og har 5.000 ansatte.

Vi vil rette en foreløpig stor takk til Thuestad for hans betydelige bidrag til Elkems verdiskapning gjennom mange år, og ønsker ham lykke til med en ny og spennende utfordring.
 
Arbeidet med å finne Thuestads etterfølger er igangsatt og ventes konkludert i løpet av november.
 
 
 
Dag J. Opedal
Konsernsjef Orkla ASA
 
 
 
 
Ref.:
Kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde - Telefon + 47 22 54 44 31