Åge Korsvold konstitueres som ny konsernsjef i Orkla

Styret i Orkla har blitt enig med Bjørn M. Wiggen om at han går av som konsernsjef i Orkla med virkning fra 30. april. Nestleder i styret, Åge Korsvold, konstitueres som konsernsjef.
 
"Konsernsjefskiftet innebærer ingen endring i Orklas strategi. Selskapet skal styrke sin posisjon som Nordens ledende merkevareselskap. Samtidig skal virksomheter utenfor selskapets kjerne avhendes", sier styreleder i Orkla Stein Erik Hagen.
 
Konsernsjefskiftet og foreløpige regnskapstall offentliggjøres nå for å ta bort usikkerheten som kan være skapt etter omtalen i media 28. april.
 
Orkla er inne i en avgjørende fase i en krevende transformasjon av konsernet til et rendyrket merkevareselskap. Styret ønsker å være tettere på denne prosessen. Hovedårsaken til konsernsjefskiftet er uenighet om arbeidsform mellom styret og Bjørn M. Wiggen. Jeg er derfor glad for at nestleder i styret, Åge Korsvold, har sagt ja til å bli konstituert som konsernsjef", sier styreleder Stein Erik Hagen.
 
Åge Korsvold har lang erfaring fra topplederstillinger og styreverv i norsk og internasjonalt næringsliv, blant annet konsernsjef i Storebrand i 1994-2000 og administrerende direktør i Kistefos AS i 2001-2010. Han har vært styremedlem i Orkla siden mai 2011.
 
"Åge Korsvold har som nestleder hatt en sentral posisjon i styret siden mai 2011, herunder arbeidet med konsernets strategiutforming. Sammen med den øvrige konsernledelsen vil han ivareta den nødvendige kontinuitet i Orkla i tiden som kommer", sier styreleder Stein Erik Hagen.
 
"Min viktigste oppgave blir å drive transformasjonen av Orkla til et rendyrket merkevareselskap.  Orkla er Nordens ledende merkevarebygger. Vi skal bygge på konsernets sterke markedsposisjoner for å skape et sterkere Orkla", sier Åge Korsvold.
 
"Jeg vil takke Bjørn for hans innsats som konsernsjef i en meget krevende tid, og for hans virke for konsernet gjennom mange år", sier Stein Erik Hagen.
 
Det er igangsatt arbeid med å søke etter ny konsernsjef i Orkla.
 
Orkla ASA
Oslo, dato: 30. april 2012
 
Ref.:
Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 917 63 491
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12