Aksepterer forelegget i forbindelse med Merkantildata-salg

Orkla har akseptert å betale et forelegg på kr 75.000 for overtredelse av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt i forbindelse med en handel i Merkantildata-aksjer i august i fjor.

I forbindelse med transaksjonene sendte Orkla ut en melding som ikke fullt ut oppfylte de formelle innholdskrav, men som gjorde transaksjonene kjent i markedet, selv om disse av Orkla ikke ble vurdert som meldepliktige. Det ble samtidig sendt et brev til Oslo Børs hvor det ble redegjort for denne vurderingen.

Orkla er ikke enig i premissene for forelegget, men aksepterer å betale det for å få saken ut av verden. Selskapet vil likevel følge saken opp overfor departementet med sikte på en nærmere gjennomgang av reglene. Orkla mener det vil være av allmenn interesse å få en slik avklaring.