Aksjene noteres eks. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres eks. utbytte 5 kroner fra og med i dag, 
4. november 2011.Orkla ASA
Oslo, 4. november 2011
Kontakt:
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Telefon +47 22 54 44 11

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12