Aksjene noteres eks. utbytte i dag

Aksjene i Orkla ASA noteres eks. utbytte på kroner 2,50 fra og med i dag, 20. april. 2012.

Orkla ASA
Oslo, 20. april 2012
 
Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12