Aksjeordning for alle ansatte

Styret i Orkla ASA har vedtatt å tilby aksjer i Orkla med 20% rabatt til alle medarbeidere i Finland, Sverige, Danmark og Norge, totalt 18.850 personer. Hver ansatt kan kjøpe maksimalt 120 aksjer. Tilbudsperioden er fra 23.11.99 til 1.12.99. Ordningen er ment å stimulere ansatte til langsiktig eierskap i Orkla. Konsernet har som målsetting å føre dette programmet videre i årene som kommer. Når resultatet av ordningen foreligger, vil Orkla i egen melding informere om den kurs de ansatte får kjøpe til, totalt antall aksjer som ansatte kjøper samt eventuelle primærinnsidere som benytter programmet.