Aksjeordning for nøkkelpersoner

For å stimulere til langsiktighet og eierfokus hos viktige nøkkelpersoner i konsernet, har styret i Orkla ASA 18.10.99 besluttet å overdra vederlagsfritt 89.500 Orkla B-aksjer til kurs NOK 97,50 til disse personene. Den enkelte må selv dekke skatten som utløses ved overdragelsen.

En forutsetning for å motta aksjene er at den enkelte kjøper det samme antall Orkla
B-aksjer (totalt 89.500) til samme kurs (NOK 97,50) fra Orkla ASA, og at investeringen har et langsiktig perspektiv. Betingelsene er oppfylt ved at de samme personer den 18.10.99 gjennomførte kjøp i henhold til forutsetningene.

Etter overdragelse av totalt 179.000 Orkla B-aksjer til nøkkelpersoner i konsernet har Orkla-konsernet en samlet beholdning på 7.199.508 aksjer i Orkla ASA (inkl. 80% av aksjene eid av Oktav Invest), fordelt på 5.926.859 A-aksjer og 1.272.649 B-aksjer.