Amortisering av egne aksjer

Orklas generalforsamling vedtok den 24.04.2008 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 9.375.000 ved å innløse (amortisere) 7.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA.
 
Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 1.036.430.970 til 1.028.930.970. Aksjekapitalen er nedsatt fra kroner 1.295.538.712,50 til kr 1.286.163.712,50.
 
Orkla eier etter dette 14.177.390 egne aksjer.
 
Orkla ASA,
Oslo, 20. oktober 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 11
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations
Tel: +47 22 54 44 26