Amortisering av egne aksjer

Orklas generalforsamling vedtok den 19.04.2007 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 6.250.000 ved å innløse (amortisere) 5.000.000 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 1.041.430.970 til 1.036.430.970. Aksjekapitalen er nedsatt fra kroner 1.301.788.712,50 til kr 1.295.538.712,50.
 
Orkla eier etter dette 13.110.460 egne aksjer.
 
 
 
Kontakter Orkla Investor Relations :
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411