Amortisering av egne aksjer

17.08.2005: Orklas generalforsamling vedtok den 14.04.2005 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 25.100.443,75 ved å innløse (amortisere) 4.016.071 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 212.302.265 til 208.286.194. Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.326.889.156,25 til kr 1.301.788.712,50.
 
Orkla eier etter dette 2.134.074 egne aksjer.