Amortisering av egne aksjer

Dato: 26.08.04

Orklas generalforsamling vedtok den 29.04.2004 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 10.044.693,75 ved å innløse (amortisere) 1.607.151 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 213.909.416 til 212.302.265. Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.336.933.850 til kr 1.326.889.156,25.
 
Orkla eier etter dette 6.903.641 egne aksjer.