Amortisering av egne aksjer

25.08.2003: Orklas generalforsamling vedtok den 30.04.2003 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 14.951.562,50 ved å innløse (amortisere) 2.392.250 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 216.301.666 til 213.909.416. Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.351.885.412,50 til kr 1.336.933.850.
 
Orkla eier etter dette 7.921.283 egne aksjer.