Amortisering av egne aksjer

Orklas generalforsamling vedtok den 19.04.2012 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 12.500.000 ved å innløse (amortisere) 10.000.000 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 1.028.930.970 til 1.018.930.970. Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.286.163.712,50 til 1.273.663.712,50.

Orkla eier etter dette 19.108.791 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 26. september 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12