Ansattes kjøp og salg av verdipapirer


Konsernstyret i Orkla ASA har i dag gjennomgått de instrukser som gjelder for private kjøp og salg av verdipapirer for ansatte i konsernets fondsseksjon. Styret har videre fått en orientering om bakgrunnen for de saker som media har slått opp den senere tid om Venture Partners og StepStone.

Styret finner ingen grunn til å kritisere konsernets regelverk på dette området, og ser heller ikke noe kritikkverdig i den praksis som er redegjort for. Styret stiller seg bak den redegjørelse som ble sendt fra styreformann Svein Ribe-Anderssen til Dagens Næringsliv og trykket i avisen tirsdag 7. mars.