Antall egne aksjer (korreksjon)

Det vises til børsmelding 19. desember 2008. Korrekt antall egne aksjer er 11 917 888.
 
Orkla ASA,
Oslo, 23. desember 2008
 
Referanse:
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations.
Tel.: +47 22 54 44 26