Aon Grieg kjøper Orkla Finans Forsikringsmegling

Forsikringsmegler Aon Grieg A/S har inngått avtale med Orkla Finans A/S om overtakelse av datterselskapet Orkla Finans Forsikringsmegling A/S.

- Dette er virkelig gode nyheter både for oss og kundene våre, sier adm. dir. Kåre Ulvin i Aon Grieg. - Orkla Finans Forsikringsmegling har en solid posisjon i næringen, og våre to bedrifter er en veldig bra match, sier han.
- Kundene vil merke at vi blir flere fagfolk på en rekke ulike områder. Det er mye kompetanse i disse to selskapene, som utfyller hverandre på en utmerket måte.
 
Audun Bø er adm. direktør i Orkla Finans, og styreformann i Orkla Finans Forsikringsmegling. Han deler Ulvins syn: - Også våre kunder vil ha glede av dette, sier han. - Kundene vil merke at Orkla Finans Forsikringsmegling blir en del av et stort internasjonalt konsern med tilstedeværelse nær sagt over hele verden. Dette handler jo også om medarbeidernes mulighet til å jobbe internasjonalt og hente impulser og systemer fra utlandet.
 
Både Aon Grieg og Orkla Finans Forsikringsmegling er kompetansebedrifter som ofte konkurrerer om de samme ekspertene. Den faglige kapasiteten styrkes nå betydelig gjennom dette oppkjøpet.
 
Dette kommer til uttrykk på en rekke forskjellige områder. - Sammen vil våre medarbeidere utgjøre et tungt forsikringsfaglig miljø utenfor forsikringsselskapene, sier Ulvin. - Dette fagmiljøet stiller vi til forsikrings-kjøpernes disposisjon.
 
- Kjøpet er en milepæl i vår vekststrategi for regionen, sier Rim Knaup, Aons regiondirektør for Norden, Øst-Europa, Israel og det tidligere Sovjetunionen. - Med kjøpet av Orkla Finans Forsikringsmegling dokumenterer vi vår sterke tro på det norske markedet. Vi styrker vår posisjon i Norge og legger et godt grunnlag for videre vekst. Aon har som mål å tiltrekke seg de beste talentene i forsikringsbransjen, og jeg føler at dette er et langt skritt i riktig retning, sier Knaup avslutningsvis.
 
Aon Grieg (www.aon.no) er landets eldste forsikringsmeglerforetak, med kontorer i en rekke av de største byene i Norge. Med Orkla Finans Forsikringsmeglings 40 ansatte vil bedriften ha ca. 200 ansatte. Hovedkontoret ligger i den karakteristiske Grieggården på Lysaker. Bedriften er eid med 20% av den norske Grieg Gruppen og 80% av amerikanske Aon Corporation, verdens største forsikringsmegler. Aon har nå 45 000 ansatte ved 550 kontorer i 120 land på verdensbasis.
 
Orkla Finans Forsikringsmegling AS utgjør 13% av samlet omsetning og 5% av resultat i Orkla Finans Gruppen. Orkla Finans vil fremover ha full fokus på virksomheten innenfor kapitalforvaltning. Orkla Finans har ambisjoner om å bygge Norges sterkeste fagmiljø innen alternative investeringer. Denne virksomheten har 120 medarbeidere og er i sterk vekst.
 
 
 
For mer informasjon kontakt:
 
Kåre Ulvin i Aon Grieg på telefon 67 11 22 90,
mobil 90 72 16 76 eller e-mail kare_ulvin@aon.no
 
Audun Bø i Orkla Finans på telefon 22 40 08 80,
mobil 93 05 08 80 eller e-mail audun.bo@orkfin.no