Åpent obligasjonslån

Orkla ASA informerer hermed om at vi har lagt ut et åpent obligasjonslån med ramme på NOK 1.000.000.000,- og kupong på 7,05%.

Første transje er på NOK 600.000.000,-. Lånet løper uten avdrag og forfaller til betaling 26. mars 2003. Tegningsdato er satt til 22. mars 1996.

Lånet inngår som en del av Orkla-konsernets generelle finansiering.