Årlig oversikt 2006

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. børsforskriften § 5-2 femte ledd.

Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Orkla ASA for 2006.
 
 
 
Kontakt:
Orkla Investor Relations,  Siv M. Skorpen Brekke - Tel.: +472254 4455