Årlig oversikt - Orkla ASA

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelsloven § 5-11.
 
Vedlagt følger en årlig oversikt for Orkla ASA for perioden 1.5.2010-07.04.2011.
 
Orkla ASA,
Oslo, 8. april 2011

Referanse:
Siv Merethe S. Brekke, Orkla Investor Relations
Tel: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12