Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelsloven § 5-11.

Vedlagt følger en årlig oversikt for Orkla ASA for perioden 26.2.2009-30.4.2010.

 

Orkla ASA,

Oslo, 30. april 2010

 

Referanse:

Siv Merethe S. Brekke, Orkla Investor Relations

Tel: +47 22 54 44 55