Årsrapport 2003

Vedlagt følger Orklas Årsrapport 2003 og regneark med helårstall for konsernet og pr. segment er tilgjengelig på investorsidene på www.orkla.no

En html-versjon av Orklas Årsrapport 2003 finnes også på www.orkla.no med direkte link fra forsiden.  
 
Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt i løpet av uke 14 til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet.