Årsrapport 2005

31.03.2006: Orklas årsrapport 2005 er gjort tilgjengelig på www.orkla.no som pdf og html-versjon.

Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt i løpet av uke 14 til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet.