Årsrapport 2006

Vedlagt følger pdf-versjon av Orklas Årsrapport 2006.

Rapporten er tilgjengelig som pdf og html-versjon på www.orkla.no.
 
Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet fra den 23. mars.
 
 
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455