Årsrapport 2007

Vedlagt følger pdf-versjon av Orklas Årsrapport 2007.
Rapporten er tilgjengelig som pdf og html-versjon på www.orkla.no.
 
Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet i løpet av uke 15.

Orkla ASA
Oslo, 3. april 2008
 
Referanse:
Ole Kristian Lunde, Kommunikasjonsdirektør
Tel.: +47 90 94 31 35
Lars Røsæg, Investor Relations,
Tel: +47 22 54 44 26