Årsrapport 2008

Vedlagt følger pdf-versjon av Orklas Årsrapport 2008.
 
Rapporten er tilgjengelig som pdf og html-versjon på www.orkla.no.
 
Trykt utgave av årsrapporten vil bli postlagt til aksjonærer, investorer, analytikere, journalister og andre som følger selskapet i løpet av uke 14/15.

Orkla ASA
Oslo, 2. april 2009
 
Referanse Kommunikasjon:
Ole Kristian Lunde, Tel.: +47 2254 4431
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455