Årsrapport 2009

 

 

Vedlagt følger pdf-versjon av Orklas Årsrapport 2009.

 

Rapporten er tilgjengelig som pdf og html-versjon på www.orkla.no.

 

Trykt utgave av årsrapporten vil i år ikke sendes pr. post til den enkelte aksjonær. Dette som følge av vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 10. desember 2009, besluttet i styremøte den 10. februar 2010, om at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling og vedlegg til innkallelsen (inklusive årsrapport), ikke må sendes den enkelte aksjonær, når disse blir tilgjengeliggjort på selskapets nettsider. 

 

Orkla ASA

Oslo, 25. mars 2010

 

Referanse Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411

 

Referanse Kommunikasjon:

Ole Kristian Lunde, Tel.: +47 2254 4431

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12