Årsrapport 2010

Orklas Årsrapport 2010 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet via
http://hugin.info/111/R/1499570/435061.pdf.
Denne rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskapning i Orkla.

Orklas trykte Årsrapport 2010 inneholder kun lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning og kan bestilles på Orklas nettsider. Pdf-versjon av denne rapporten følger vedlagt.

Trykt utgave av årsrapporten vil ikke sendes pr. post til den enkelte aksjonær. Dette som følge av vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 10. desember 2009, besluttet i styremøte den 9. februar 2011, om at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling og vedlegg til innkallelsen (inklusive årsrapport), ikke må sendes den enkelte aksjonær, når disse blir tilgjengeliggjort på selskapets nettsider.

Orkla har i dag også offentliggjort følgende rapporter:
Bærekraftsrapport 2010
http://hugin.info/111/R/1499570/435057.pdf

HMS-rapport 2010:
http://hugin.info/111/R/1499570/435059.pdf

Orkla ASA,
Oslo, 24. mars 2011

Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411

Referanse Kommunikasjon:
Johan Hovland, Tel.: +47 917 63491


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12