Avtale mellom BBH og PepsiCo for Baltikum

Baltic Beverages Holding (BBH), eid av Orklas drikkevareselskap Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall, har inngått en foreløpig avtale med PepsiCo International om produksjon og salg av PepsiCos brusprodukter i Estland, Lettland og Litauen. Målet er å inngå en avtale som vil gjelde fra årsskiftet med en løpetid på 20 år og opsjon på ytterligere 5 års forlengelse.

Pripps Ringnes og Hartwall samarbeider med PepsiCo International i Norge og Finland. Pripps Ringnes har i tillegg en avtale med PepsiCo om å innlede samarbeid i Sverige fra og med 1. januar 2001.

BBHs nåværende produktportefølje i Baltikum omfatter øl og mineralvann. En utvidelse med brusprodukter vil ytterligere forsterke selskapets posisjon som markedsleder i alle tre land.

Produksjon, salg og distribusjon av PepsiCo-produktene vil bli håndtert innenfor rammen av de fire bryggeriene som BBH eier i Baltikum: Saku i Estland, Aldaris i Lettland og Kalnapilis og Utenos Alus i Litauen.

PepsiCos viktigste varemerker er Pepsi-Cola, Pepsi Max og 7Up.

Per capita konsumet av brus er lavt i samtlige baltiske land. Gjennomsnittet ligger på ca. 25 liter per år, sammenlignet med ca. 70 liter i Sverige og mer enn 110 liter i Norge.

BBH er idag majoritetseier i tolv bryggerier. Foruten de fire bryggeriene i Baltikum eier selskapet seks bryggerier i Russland og to i Ukraina. BBHs totale salg i 1998 var på NOK 3,4 milliarder kroner, mens samlet produksjon for bryggeriene i gruppen utgjorde 913 millioner liter. For 1999 forventes produksjonen å øke til 1.200 millioner liter.