Avtale mellom PepsiCo og Pripps Ringnes i SverigeOrkla

Pripps Ringnes har idag blitt enige med PepsiCo om en avtale som omfatter produksjon, distribusjon og salg av Pepsi-Cola og 7UP produkter i Sverige. Pripps Ringnes vil få fullt ansvar for disse varemerkene fra og med 1. januar 2001, når PepsiCos avtale med nåværende samarbeidspartner i Sverige går ut.

'Pepsis sterke merkenavn kombinert med vår operative styrke, vår erfaring på det lokale drikkevaremarkedet og fortsatt utvikling av våre egne sterke merker innen øl, brus og vann vil bli en vellykket kombinasjon' sier Paul Bergqvist, adm. direktør i Pripps Ringnes. 'Vår ambisjon har vært å forsterke vår portefølje med ett sterkt merkenavn, eget eller internasjonalt, innen cola-segmentet. Denne ambisjonen er nå i ferd med å realiseres. Vi er overbevist om at vi skal kunne forsterke og videreutvikle Pepsis posisjon i det svenske markedet.

Selskapene opplyser at de har innledet samtaler om et mulig samarbeide også i Norge. Så langt har man ikke undertegnet noen avtale.

'Pripps Ringnes er en ideell samarbeidspartner for oss fordi selskapet tilbyr produksjon i stor skala på verdensklassenivå og evner å operere regionalt over grensene,' sier Morthen Johannessen, Franchise Vice President for Pepsi-Cola Company. 'Selskapets sterke, regionale utvikling passer perfekt sammen med Pepsis globale strategi og vil bli avgjørende for å kunne realisere de mulighetene dette markedet tilbyr i det neste årtusen.'

Pripps Ringnes, som er et heleiet datterselskap av Orkla ASA, er det ledende drikkevareselskap i Sverige og Norge med en sterk organisasjon og full distribusjon i begge land. Selskapet har også en sterk og voksende posisjon i Russland, Ukraina og Baltikum gjennom Baltic Beverages Holding (BBH).

Pepsi-Cola Company, som er den globale drikkevaredivisjonen innen PepsiCo, Inc., ligger i Somers, New York. Selskapets brusmerker, som inkluderer Pepsi, PepsiMax og 7UP, er tilgjengelige i mer enn 190 land over hele verden.

Arild Mathisen, adm. direktør Ringnes Tel: 22 56 21 12
Halvor Stenstadvold, adm. direktør Orkla Tel: 22 54 44 32
Astrid Løken Øyehaug, Investor Relations Orkla Tel: 22 54 44 25

Orkla Hugin