Avtalen med Cerealia er godkjent

Orkla Foods og Cerealia har mottatt alle offentlige godkjenninger på avtalen om kjøp av marsipan- og bakeriingrediensleverandøren AB KåKå fra svenske Cerealia og salg av Regal Mølle AS til Cerealia. På årsbasis øker dette Orkla Foods' omsetning med ca. 600 mill. kroner, mens driftsresultatet kortsiktig vil svekkes noe. Som tidligere meldt vil Orkla Foods motta et kontantmellomlegg på ca. 150 mill. kroner og Orkla vil inntektsføre en regnskapsmessig gevinst på ca. 100 mill. kroner. Partene tar sikte på å gjennomføre transaksjonen 1.7.1999.