Avtalen om BBHs kjøp i Yaroslavl godkjent


Dato:20. Mai 1996OrklaGeneralforsamlingen i det russiske bryggeriet Yaroslavl Brewery Plc har nu godkjent den avtalen som ble inngått i april i år mellom bryggeriets ledelse og det av Pripps Ringnes AB og Oy Hartwall Ab felles eide datterselskap BBH/Baltic Beverages Holding, om at BBH går inn som 50%ig eier av bryggeriet. BBHs kjøp skjer dels gjennom erverv av aksjer og dels gjennom en rettet nyemisjon. For BBH innebærer dette en samlet satsing på ca USD 10 mill. Inntektene fra emisjonen kommer i hovedsak til å bli investert i en tappelinje og prosessutstyr. BBH kommer dessuten løpende til å tilføre bryggeriet know-how innen teknikk, logistikk og markedsføring.

Yaroslavl ligger ca 200 km nordøst for Moskva og ble startet i 1975. Bryggeriet er markedsleder innen sin egen region, samtidig som det har en bra posisjon i Moskva-området. Årlig salg er ca 65 millioner liter og omsetningen ca SEK 80 mill. Målet er å øke salget til over 100 millioner liter i løpet av de nærmeste årene. Bryggeriet har ca 600 ansatte. Til bryggeriet hører også et malteri med en årskapasitet på 15.000 tonn.
Sammen med bryggeriet Baltika i St. Petersburg, som ble ervervet i 1993, blir BBH gjennom sitt engasjement i Yaroslavl en av de største aktørene i russisk bryggeriindustri med et salg på ca 200 millioner liter øl pr. år, samt en mindre andel mineralvann og brus.
BBH er fra før majoritetseier i bryggeriene Baltika i St. Petersburg, Saku i Estland, Aldaris i Lettland og Kalnapilis i Litauen.

inf.direktør Göran Orre, Pripps Ringnes, tel. 00-46-8-757 75 06