Avtalen om kjøp av Jordan er gjennomført

Orklas kjøp av Jordan er i dag gjennomført i tråd med forutsetningene som fremgår av børsmelding av 22. juni 2012.

Orkla ASA,
Oslo, 31. august 2012

Referanser:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Telefon: +47 92 84 58 28

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12