Avtalen om salg av Elkem til Bluestar er gjennomført

Orkla ASA inngikk 10. januar i år en bindende avtale om salg av Elkem til China National Bluestar Group Co., Ltd (Bluestar). Transaksjonen er i dag den 14. april gjennomført i tråd med forutsetningene som fremgår av børsmelding av 11. januar 2011.

 

Etter closing- og kapitalstrukturjusteringer i henhold til avtalen har Orkla mottatt til sammen et beløp tilsvarende 12,5 mrd. kroner i form av aksjekjøpspris og kjøpers overtakelse av gjeld i Elkem. I tillegg forventer Orkla å få verdier tilsvarende cirka 500 mill. kroner knyttet til regulering av forsikringsutbetalinger samt overføring av en utsatt skattefordel som nyttiggjøres av Orkla i skatteåret 2010. Totalt beløper verdien av avtalen for Orkla seg dermed til om lag 13 mrd. kroner.

 

"Denne transaksjonen er et viktig ledd i Orklas strategi for å fokusere virksomheten, og derigjennom muliggjøre en styrket industriell satsing og vekst innen Sapa og Orkla Brands. Vi er derfor godt fornøyd med at transaksjonen nå er endelig gjennomført. Jeg vil samtidig takke alle involverte parter for deres bidrag til en rask gjennomføring, slik at Elkem nå kan videreutvikle virksomheten under nytt eierskap", sier konsernsjef i Orkla, Bjørn M. Wiggen.

 

Transaksjonen omfatter divisjonene Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon og Elkem Solar. Avtalen innbefatter 1,5 TWh/år-kontrakten Orkla kjøpte i 2010, som sikrer det langsiktige kraftbehovet til Elkems smelteverk i Norge. Orkla beholder aksjene i Elkem Energi AS, herunder eierandelen på 85 % i AS Saudefaldene.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 14.04.2011

Kontakt:
Rune Helland, direktør Investor Relations, Orkla ASA: +47 22 54 44 11

 

Johan Chr. Hovland, direktør Kommunikasjon 
og samfunnskontakt, Orkla ASA: +47 91 76 34 91

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12