Bakers AS selger Bakehuset Kafé AS til Din Baker AS

Din Baker AS gjennom Din Baker Invest AS, overtar alle aksjer i Bakehuset Kafé AS med virkning fra 1.august 2007.

Din Baker Invest overtar selskapet med ansatte og utsalg.
Partene er enige om å ikke offentliggjøre salgssummen for selskapet.
 
Bakehuset Kafe AS er et heleid datterselskap av Bakers AS og består av 21 egeneide bakeriutsalg samt 3 franciseutsalg, beliggende i Oslo/Akershus.
Selskapet sysselsetter ca. 80 årsverk totalt og har en omsetning på ca. 80 mill. NOK. 
 
Salget er gjort med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.
 
De ansatte i Bakehuset Kafe er i dag informert om salget.
 
 
 
Kontaktpersoner
Bakers AS: Informasjonsansvarlig Bjørn Auglend, mobil  92444180
Din Baker AS: Kjedesjef Bård Yttreeide, mobil 41468620