Bakers overtar Bakehuset Norge

14.11.2003: Bakers, som er en del av Orkla-konsernet, vil overta samtlige aksjer i Bakehuset Norge AS. De to selskapene vil med sammenslåingen stå sterkere overfor den raskt økende importen av bakervarer fra utlandet.

- Det er behov for større enheter med rasjonelle produksjons­anlegg som kan møte den sterke konkurransen fra utenlandske bakerikonsern. Gjennom sammenslåingen av Bakers og Bakehuset Norge får vi en mer effektiv og konkurransedyktig aktør som ivaretar forbrukernes ønsker om et bredt utvalg av gode bakervarer, sier Roar Hoel, adm. direktør i Bakers.
 
Bakehuset Norge leverer bakervarer til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet samt til servicehandelen. Selskapet har syv bakerier og ca. 365 års­verk. Omsetningen i 2002 var på ca. 517 mill. kroner.
 
Bakehuset Norge er eid av Cerealia AB, Bakehuset Søren Kristensen AS, Ullandhaug Invest AS, Haugli AS og Johs. E. Sæther AS. Samtlige aksjonærer har valgt å selge sine aksjer til Bakers. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.
 
Oppkjøpet er betinget av konkurransemyndighetenes godkjennelse.
 
Bakers, som inngår i Orkla Foods, er Norges ledende produsent og markedsfører av brød og andre bakervarer samt lomper, lefser og kaker. Selskapet leverer til dagligvare­- og storhusholdningsmarkedet samt til servicehandelen. Bakers har 11 bakerier og ca. 715 årsverk. Omsetningen var på 1.098 mill. kroner i 2002.