Bakers overtar Martin Nordby

22.12.2005: Bakers AS kjøper samtlige aksjer i Martin Nordby AS

Bakers AS kjøper samtlige aksjer i Martin Nordby AS, som leverer et bredt utvalg av ferske baker- og konditorvarer til storhusholdning og dagligvaremarkedet i Østlandsområdet. I tillegg har Martin Nordby 20 egne bakeriutsalg.
 
Martin Nordby har sin administrasjon og sentrale produksjon på Furuset i Oslo. Omsetningen i 2004 var på ca. 126 mill. kroner, og bedriften sysselsatte ca. 125 årsverk. Bedriften har hatt en positiv utvikling de senere årene.
 
Selger er Marby Eiendom AS, som eies av familien Nordby. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.
 
- Vi skal spesialisere bakeriet på Furuset for å levere bakverk til storhusholdningskunder i Østlandsområdet, sier adm. direktør Roar Hoel i Bakers. - Dessuten vil vi videreutvikle Martin Nordbys brede utvalg av spesialbrød for leveranser til dagligvaremarkedet. Dette vil være et ledd i å møte den stadig sterkere importkonkurransen. Vi vil også styrke våre kafeer og bakeriutsalg. Martin Nordby og Bakers vil ha til sammen 25 egne utsalgssteder, og disse skal samordnes under felles ledelse og profil, sier Hoel.
 
Avtalen om kjøp vil tre i kraft fra årsskiftet. Det tas forbehold om godkjennelse fra konkurransemyndighetene.
 
Bakers er et heleid datterselskap av Orkla. Selskapet er en ledende produsent, utvikler og markedsfører av brød og bakervarer samt kaker, lomper og lefser. Selskapet har en årsomsetning på ca 1,5 mrd. kroner og sysselsetter ca. 900 årsverk.