Bakers overtar samtlige aksjer i Bakehuset Norge

22.01.2004: Oppkjøpet var betinget av konkurransemyndighetenes godkjennelse. Nå har Konkurransetilsynet besluttet ikke å gripe inn mot bedriftservervet.

Dette er en ikke uventet, men likevel gledelig melding. Konkurrransetilsynet har behandlet denne saken raskt. Det er behov for større enheter med rasjonelle produksjons­anlegg som kan møte den sterke konkurransen fra utenlandske bakerikonsern. Gjennom sammenslåingen av Bakers og Bakehuset Norge får vi en mer slagkraftig aktør som ivaretar forbrukernes ønsker om et bredt utvalg av gode bakervarer.
 
Bakers og Bakehuset Norge drives uforandret inntil videre og vi tar sikte på overtagelse i løpet av første halvdel av mars 2004.