Bakgrunn for NWSH-lånet

I forbindelse med NWSH-saken, er det fremkommet spørsmål om bakgrunnen for lånet.
Orkla presiserer i denne forbindelse at selskapet i 2000 foretok en investering i NWSH (Norway Seafoods Holding), basert på den interesse man hadde for hvitfisk og det verdistigningspotensial man så i NWSH. Som investeringsinstrument ble valgt et konvertibelt lån.

Dette er et "semi-egenkapital instrument" som Orklas investeringsvirksomhet fra tid til annen benytter som alternativ til ren aksjeinvestering, særlig i ikke børsnoterte selskaper. Et konvertibelt lån gir som kjent en noe mindre oppside enn aksjer, men også mindre risiko. Samtidig gir det et forutbestemt exit-tidspunkt hvis man ikke konverterer lånet i aksjer.
 
Orklas formål var m.a.o. å delta i det vesentlige av den oppside som lå på egenkapitalen. At investeringen i NWSH ikke har levet opp til forventningene, forrykker ikke dette utgangspunkt. Samtidig er det klart at investeringen i dag har større verdi enn om den hadde vært gjort som ren aksjeinvestering.
 
I en kommentar sier konsernsjef Finn Jebsen:
- Orkla er ikke en bank, og vår investeringsvirksomhet er rettet mot den oppside som ligger i egenkapitalinvesteringer. Samtidig aksepterer vi at det da også blir større risiko for tap. Hvor godt vi driver vår investeringsvirksomhet kan ikke måles ut fra utfallet av enkeltinvesteringer, men ut fra avkastningen på totalporteføljen over tid.
 
- - - - - - - - - -
 
Vi henviser for øvrig til rapportene fra undersøkelsesutvalget i Orkla, til den redegjørelse Finn Jebsen ga på Orklas Generalforsamling den 03.05.01, og til meldingen som ble sendt ut 08.10.02 vedrørende reduksjon i vårt engasjement i NWSH, alt sammen tilgjengelig på www.orkla.no.