BBH innleder samarbeid med Pepsi i Ukraina

Baltic Beverages Holding (BBH), eid av Orklas drikkevareselskap Pripps Ringnes og det finske bryggeriet Hartwall, har inngått en langsiktig avtale med PepsiCo International om produksjon, markedsføring og distribusjon av PepsiCos brusprodukter i Ukraina. Avtalen trer i kraft 1. april 2000.

BBH og PepsiCo har samarbeidet i Baltikum siden 1. januar 2000. Pripps Ringnes og Hartwall samarbeider med PepsiCo International i Norge og Finland. Pripps Ringnes har i tillegg en avtale med PepsiCo om å innlede samarbeid i Sverige fra og med 1. januar 2001.

Det nye samarbeidet kommer til å effektivisere BBHs riksdekkende distribusjonsnettverk i Ukraina samtidig som det vil styrke BBHs posisjon på det ukrainske drikkemarkedet. Bruskonsumet i Ukraina er lavt, men konsum pr. capita er økende. Gjennomsnittet ligger på ca. 8 liter per år, sammenlignet med ca. 25 liter i Baltikum, ca. 80 liter i Sverige og nesten 120 liter i Norge.

Produksjon, salg og distribusjon av PepsiCo-produktene vil bli håndtert innenfor rammen av de to bryggeriene som BBH eier i Ukraina.

Med en markedsandel på 16% innen øl er BBH ett av de tre ledende bryggeri i Ukraina.

BBH er idag majoritetseier i tolv bryggerier. Foruten de fire bryggeriene i Baltikum eier selskapet seks bryggerier i Russland og to i Ukraina. BBH har også andeler i åtte malterier. BBHs totale salg i 1999 var NOK 3,2 milliarder og driftsresultatet ble NOK 0,8 milliarder. Samlet produksjon for bryggeriene i gruppen utgjorde 1.278 millioner liter.